Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Interní auditor kvality (ISO 9001)

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za udržování a zlepšování systému managementu kvality.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality , Požadavky, plánování, provádění a vedení záznamů z interního auditu. Součástí kurzu jsou případové studie a práce ve skupinách.

Na tento kurz časově navazuje školení Interní auditor EMS (ISO 14001). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti Auditora integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001).
Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Úvod do systému managementu kvality
  • Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality , Požadavky

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

  • Principy a terminologie auditování
  • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
  • Příprava na audit , příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě , zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Nápravné opatření
  • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

Interní auditor kvality (ISO 9001)

Vybraný termín:

28.11.2022 –  29.11.2022  Praha

Cena
6 100 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.