Interní auditor kvality II

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout stávajícím interním auditorům možnost doškolení (povinně max. po 3 letech) ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2018 a porovnání získaných zkušeností z interního auditování s ostatními kolegy z jiných firem („kalibrace auditorů“), to vše pod odborným vedením zkušeného poradce, auditora a lektora.

Určeno pro

Interním auditorům kvality, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2018 (min. jednou za 3 roky).

Obsah kurzu

  • Aktuální informace: Norma ČSN EN ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systému managementu. Informace o obsahových změnách v novele normy
  • Norma ČSN EN ISO 9001:2016 a činnost interního auditora
  • Kalibrace auditorů na případových studiích a praktických příkladech
  • Zkušenosti ze zavádění, auditování a certifikace systémů managementu kvality podle normy ISO 9001 – řízená diskuse
  • Očekávaný další rozvoj v oblasti systémů managementu kvality a ostatních frekventovaných subsystémů integrovaného systému řízení (EMS, BOZP…)

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Vypsané termíny školí lektorka Věrka Komrsová.

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor kvality II

Vybraný termín:

5.12.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 800 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.