Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora nebo manažery kvality, kteří jsou odpovědní za udržování a zlepšování systému managementu kvality v kontrolní laboratoři pracující dle požadavků Správné výrobní praxe, kteří jsou ZAČÁTEČNÍKY v auditování

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je výklad pokynu VYR-32, plánování, provádění a vedení záznamů z interního auditu. Součástí kurzu jsou případové studie a práce ve skupinách.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Je možné zúčastnit se rozšiřujícího kurzu Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP).

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Úvod do systému managementu kvality
  • Výklad požadavků Pokynu pro správnou výrobní praxi VYR-32

2. den: 9.00 až 12.30 hod.

  • Principy a terminologie auditování
  • Proces auditování
  • Příprava na audit , příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě , zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Nápravné opatření
  • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

Lektor: Ing. Alena Fischerová


Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP pro začínající auditory

Vybraný termín:

25.11.2024 –  26.11.2024  Praha

Cena
6 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.