Interní auditor ISO 45001:2018

Základní info

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět interní audity systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle kritérií normy ISO 45001:2018.
 • Provádíte interní audity, ale ještě jste neměli žádné školení interních auditorů jakéhokoliv ze systémů managementu.
 • Plánujete provádět interní audity u vašich dodavatelů.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 45001:2018 s ohledem na systém OHS ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s aktuální normou ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky ISO 45001:2018 a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte se využívat dostupných zdrojů, včetně kompetencí auditorů pro naplánování auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se správně komunikovat s auditovanými tak, aby byl audit chápán jako zdroj informací potřebných ke zefektivnění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví práci ve vašem podniku.
 • Budete schopni rozlišit podstatné odchylky od požadavků normy ISO 45001 od méně podstatných s ohledem na cíl auditu.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly srozumitelné všem subjektům, které budou s neshodami dále pracovat.
 • Budete umět neshody zdůvodnit především z hlediska možných rizik, která by se mohla projevit, pokud by nebyla včas přijata účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy, než je EnMS, jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001), EMS (požadavky ISO 14001) nebo QMS (ISO 9001), anebo v integrovaných systémech managementu.
 • Vaší docházkou na kurzu, aktivní účastí v průběhu a závěrečným písemným testem získáte certifikát k prokázání kompetencí interního auditora OHS ISO 45001.

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší organizaci
 • Politice a cílech OHS
 • Auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci, např. Inspektorátu bezpečnosti práce.
 • Základní povědomí o termínech:
 • co je to proces, procesní řízení
 • cyklus PDCA
 • riziko/příležitosti
 • uchovávané a udržované dokumentované informace
 • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít základní osobní předpoklady pro práci auditora, jako jsou
 • etické chování
 • komunikační dovednosti
 • schopnost naslouchat druhým
 • samostatnost
 • respekt k auditovaným.

 

Interní auditor ISO 45001:2018

Vybraný termín:

22.11.2023 –  23.11.2023  ONLINE
09:00 – 17:00 hod.

Cena
9 910 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.