Interní auditor IATF 16949:2016 a SI požadavků

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout doškolení interním auditorům QMS s kvalifikací pro auditování ISO 9001:2015 a dále rekvalifikaci interním auditorům ISO/TS 16949:2009 tak, aby dokázali plánovat, realizovat a vyhodnocovat interní audity systému managementu kvality podle nového standardu IATF 16949:2016.

Určeno pro

Interním auditorům se základním výcvikem o rozsahu min. 24 hodin, kteří budou zařazeni do funkce interního auditora IATF 16949:2016, pro splnění předepsaných kvalifikačních požadavků.

Obsah kurzu

 • Stanovení Rámce a Kontextu organizace
 • Zaměření na zainteresované strany
 • Audit řízení rizik a příležitostí pro dosažení cílů organizace
 • „Centralizovaný“ přehled interních a externích rizik a příležitostí
 • Integrace s ostatními normami a systémy řízení
 • Propojení strategie, politiky a cílů k zajištění směru podnikání
 • Zaměření na interní dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
 • Interní i externí komunikace
 • Aplikace procesního přístupu v QMS
 • Interní audit v souladu s požadavky ČSN EN ISO 19011:2018
 • Praktický postup při interním auditu podle požadavků IATF 16949:2016
 • Report výsledků auditu
 • Zkušenosti z auditování systémů managementu kvality v certifikovaných firmách

Poznámka

 1. den
  08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den
  08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Veřejné kurzy školí pan Ing. František Datinský.

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno osvědčení s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor IATF 16949:2016 a SI požadavků

Vybraný termín:

14.11.2024 –  15.11.2024  Královéhradecký kraj

Cena
9 200 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.