Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Interní auditor EMS (ISO 14001)

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů v systému environmentálního managementu (EMS).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem je poskytnout praktický návod na provádění interních auditů, včetně základního přehledu právních předpisů v oblasti životního prostředí.
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Na tento kurz časově navazuje Interní auditor kvality (ISO 9001). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti interního auditora integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001).
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků 1 den je od 08.30 hod.
Začátek kurzu od 9.00 hod

1. den: 9.00 - 15.00 hod.

  • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
  • Příprava na audit , příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě , zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Nápravné opatření
  • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, nácvik hodnocení zjištění z auditu

2. den: 9.00 - 16.00 hod.

  • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
  • Právní předpisy z oblasti životního prostředí
  • Praktický nácvik

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Představitel vedení pro EMS
Právní předpisy v životním prostředí

Interní auditor EMS (ISO 14001)

Vybraný termín:

26.5.2020 –  27.5.2020  Jihomoravský kraj

Cena
5 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.