Interní auditor BOZP dle ISO 45001:2018

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout nejdůležitější informace z hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 stávajícím i budoucím interním auditorům systémů BOZP.

Určeno pro

Novým interním auditorům systémů BOZP k získání způsobilosti provádět interní audity hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 a stávajícím interním auditorům systémů BOZP jako rekvalifikace.

Obsah kurzu

 • Norma ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obsah hlavních požadavků normy
 • Struktura normy podle Annex SL (10 kapitol) – soulad se strukturou norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
 • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému BOZP v organizaci – výklad příslušných ustanovení normy EN ISO 19011:2018
 • Zásady auditování specifické pro systém řízení BOZP
 • Nejdůležitější legislativa pro systémy BOZP
 • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými subsystémy managementu (QMS, EMS a BOZP)
 • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor BOZP dle ISO 45001:2018

Vybraný termín:

24.10.2024 –  25.10.2024  Královéhradecký kraj

Cena
7 200 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.