II. Školení nových interních auditorů QMS

seminář

Základní info

Účinným nástrojem k udržování a zdokonalování systému jakosti jsou interní audity. Pracovníci, kteří je provádějí, musí mít odpovídající znalosti, aby zjištěné závěry byly věrohodným odrazem stavu systému, podkladem pro stanovení nápravných opatření a pro provedení přezkoumání systému vedením.
Seminář je určen pro nové i stávající auditory těch organizací, které mají systém jakosti již zaveden.
Obsah semináře:
- informace o změnách v revidované ČSN EN ISO řady 9001:2008
- požadavky na znalosti auditora
- příprava na audit
- vlastní provedení auditu
- dokumentování auditu
- diskuse

II. Školení nových interních auditorů QMS

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
Částka je odvislá od konkrétního počtu účastníků a typu školení.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.