Harmonizovaná FMEA - 2019

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům, kteří se podílejí na zlepšování kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí a techničtí pracovníci, konstruktéři, pracovníci útvarů zabezpečování kvality, výroby a služeb.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se s hlavními změnami analýzy rizik FMEA, která vyšla z harmonizovaných nároků VDA a AIAG. Harmonizovaná FMEA slaďuje požadavky pro jednotnou metodiku analýzy rizik, pro subjekty dodávající své produkty evropským, ale i americkým zákazníkům. V rámci kurzu se naučíte provést analýzu systému, analýzu vad zmírňování rizik, a dokážete výstupy z analýz zpracovat a vyhodnotit pro následnou dokumentaci a posouzení její efektivnosti. Činnosti, které se na kurzu naučíte, Vám poslouží při tvorbě bezproblémového produktu, který bude sloužit spokojenému zákazníkovi. Součástí kurzu jsou workshopy, při kterých se budou probírat týmová řešení jednotlivých kroků.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 09.00 až 15.00 hod.

  • Výhody harmonizace a omezenosti metody pro hodnocení rizik
  • DFMEA, PFMEA a nová MSR FMEA
  • 7 kroků namísto 5 kroků
  • Zánik RPN, AP - využití kombinační metody
  • Případové studie zaměřené na praktickou aplikaci metody

Lektor: Ing. Karel Varmužka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

APQP A PPAP
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty

Harmonizovaná FMEA - 2019

Vybraný termín:

1.11.2022  Praha

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.