FMEA - Analýza vad a jejich následkú

kurz

Základní info

Analýza FMEA je v současné době nejčastěji používanou metodou posuzování a vyhodnocování možných rizik. Používáním této metody je možno zabránit nebo zmírnit rizika, která vznikají při budování systému řízení, vývoji výrobku a jeho konstrukci, v technologii při vývoji procesu a při samotné výrobě.

Cíle:

* Seznámit se s požadavky předpisů pro automobilový průmysl na používání statistických nástrojů zabezpečování jakosti.
* Pochopit možná rizika při plánování výrobků a procesů.
* Naučit se správně používat metodiku FMEA při analýze možných vad výrobků a procesů.

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru vývoje, konstrukce a přípravy výroby, manažeři kvality, vedoucí pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

Obsah:

* Základní pojmy FMEA - závažnost, výskyt a detekce
* Obecný postup FMEA
* Typy FMEA a jejich zvláštnosti
* Postup při provádění FMEA návrhu
* Kritéria pro klasifikaci závažnosti
* Dokumentování výsledků
* Doporučená následná opatření
* Postup při provádění FMEA procesu
* Kritéria pro klasifikaci závažnosti
* Dokumentování výsledků
* Doporučená následná opatření
* Praktické příklady

Metody:

Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.

FMEA - Analýza vad a jejich následkú

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2 900 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.