Ergonomie a lidský faktor

kurz

Základní info

Úvod
Ergonomie je jednou z nejmladších vědních disciplín. Jejím základem je řešení systému člověk – stroj – prostředí, jehož nejpodstatnějším prvkem je samozřejmě člověk. Smysl provádění ergonomických úprav na pracovišti nebo při navrhování zařízení spočívá v řadě finančních a nefinančních efektů, které s sebou jejich zavedení přináší. Kromě hlavního, kterým je ochrana zdraví člověka a jeho bezpečnost při práci, jsou zde i značné ekonomické přínosy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem kurzu je získat všeobecné podvědomí o oblasti ergonomie. Dále má tento kurz za úkol poskytnout účastníkům informace ve třech základních, dříve zmíněných oblastech. Účastníci jsou v neposlední řadě seznámeni s novými trendy v ergonomii, neboť se v současné době objevují moderní přístupy k řešení ergonomických problémů pomocí výpočetní techniky. Na praktických příkladech a modelových studiích mají účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a ověřit si své logické a kreativní myšlení.

Cíle
Seznámit se s oblastí ergonomie. Seznámit se se současnými trendy v oblasti ergonomie. Prakticky pochopit význam ergonomie a naučit se uplatňovat ergonomické principy v praxi.

Obsah
Úvod do ergonomie. Člověk. Pracoviště. Manipulace s břemeny. Ergonomické analýzy. Technika prostředí. Moderní nástroje pro řešení ergonomických problémů. Ergonomie a racionalizace práce.

Metodika
Interaktivní výklad, případové studie, příklady.

Určeno
Průmyslovým inženýrům, technologům, vedoucím výroby a provozů a dalším pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

Ergonomie a lidský faktor

Vybraný termín:

26.10.2020 –  27.10.2020  Praha 2

Cena
7800 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.