EPR - EFEKTÍVNE PROCESNÉ RIADENIE

Základní info

Cieľ kurzu:

 • Poskytnúť účastníkom efektívne postupy vytvárania procesného modelu, hodnotenia efektívnosti a zlepšovania.
 • Rozpracovať model hlavných, podporných a riadiacich procesov s definovaním vzájomných väzieb.
 • Identifikovať indikátory kľúčových procesov.

Kurz je určený pre:

manažment a pracovníkov zodpovedných za efektívny vnútorný rozvoj firiem.

Obsah kurzu:

Zavedenie procesného riadenia firmy

 • Príklady z úspešných domácich a zahraničných firiem.
 • Procesne orientovaná organizácia. Vplyv na efektívnosť firmy.
 • „Živý” procesný model v súlade s požiadavkami ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949.

Nástroje vytvorenia procesného modelu riadenia

 • Hlavné, podporné a riadiace procesy organizácie. „Core Business“.
 • Strom procesov a organizačná štruktúra. Dekompozícia procesov na aktivity,
 • Mapovanie procesov a väzieb. IDEF0 metodika.
 • Interné zákaznícke väzby, ohraničenia procesov, fyzické a ľudské zdroje.
 • Vplyv procesného modelu na vyjasnenie kompetencií a zodpovedností za procesy.
 • Manažérsky systém založený na procesnom modeli.
 • Praktické ukážky s využitím softvérovej podpory.

Meranie a monitorovanie výkonnosti procesov.

 • KPI – Kľúčové indikátory výkonnosti procesov.

Využitie procesného modelu pri zvyšovaní výkonnosti procesov

 • Mapovanie procesov, analýza hodnotových tokov a LEAN manažment.
 • Využitie optimálnych metód v práci účastníkov.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

EPR - EFEKTÍVNE PROCESNÉ RIADENIE

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.