Čisté prostory – základy, klasifikace, testy a monitoring

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Seznámit se z pohledu uživatele čistých prostor s požadavky na čistotu výrobních prostor podle normy EN ISO 14644 v aktuálním znění – základní přehled o klasifikaci, testování a monitorování koncentrace částic i mikrobiální. Mimo jiné porozumět, jaké problémy se mohou vyskytnout při užívání a monitorování prostředí v čistých prostorech.

Určeno pro

Všem pracovníkům firem s požadovaným řízením a kontrolou čistých prostor podle EN ISO 14644, např. z oblasti kvality, středního a vyššího managementu, údržby a provozu budovy, procesního inženýrství, dokumentace a regulatory.

Obsah kurzu

  • Úvod, definice a legislativa vztahující se na čisté prostory
  • Klasifikace čistých prostor, rozdělení do jednotlivých tříd a požadavky na čistotu dle EN ISO 14644-1
  • Design a konstrukce čistých prostor – požadavky na materiály, vybavení, vzduchotechniku, vstup osob a materiálu
  • Požadavky na kvalifikaci a rekvalifikaci čistých prostor – měření, testy
  • Požadavky na provoz čistých prostor – pohyb personálu a materiálu, oblečení, údržba a úklid čistých prostor
  • Vliv personálu, oblečení na možnou kontaminaci čistých prostor
  • Úklid a sanitace čistých prostor

Poznámka

Časový program kurzu:

1. den:

08:45 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

2. den:

8:00 – 16:00 Odborný program

Během programu v prezenční formě bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Vypsané termíny školí lektorka Ing. Kateřina Kleinová, Ph.D.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Čisté prostory – základy, klasifikace, testy a monitoring

Vybraný termín:

31.10.2024  Královéhradecký kraj

Cena
5 500 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.