Certifikovaný IRCA Auditor/Vedoucí auditor ISO 9001:2015

kurz

Základní info

Intenzivní kurz s akreditací Mezinárodní organizace IRCA pro profesionály. Kurz je určen zkušeným auditorům, manažerům kvality a představitelům vedení, kteří se profesně zabývají managementem kvality. Doporučujeme také všem zaměstnancům, kteří provádějí dodavatelské audity, a dále osobám, které zvažují kariéru nezávislého externího auditora.

Proč se zúčastnit

Účastníci kurzu IRCA Auditor/Vedoucí auditor si osvojí požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018. Porozumí významu implementace standardů kvality a procesního řízení v organizaci. Pochopí význam principů a metod provádění procesních auditů založených na modelu P-D-C-A. Seznámí se s jednotlivými fázemi auditu. Na základě analýzy dat a informací klasifikují zjištění z auditu, a naučí se tato zjištění veřejně prezentovat.

Součástí kurzu je řešení případové studie systému managementu v týmu, která účastníkům poskytne příležitost vyzkoušet si plánování a přípravu auditu, vedení auditu, zahajovací a závěrečné jednání, vyhodnocování efektivnosti procesů a identifikaci zjištění z auditu.

Osnova

  • Úvod do systému kvality, standardy kvality
  • Management kvality podle normy ISO 9001:2015
  • Procesní řízení a model P-D-C-A
  • Audity systému kvality, procesní audity a auditování podle cílů
  • Plánování a příprava auditu
  • Zahajovací jednání a audit na místě
  • Zjištění z auditu a závěrečné jednání
  • Nápravná opatření

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V průběhu kurzu účastníci samostatně vypracují vzorový test, který jim ukáže rozsah, uspořádání a složitost závěrečného testu. Účastníkům, kteří úspěšně splní zkoušku, bude vystaven mezinárodní certifikát IRCA.

Certifikovaný IRCA Auditor/Vedoucí auditor ISO 9001:2015

Vybraný termín:

 Kraj Vysočina
08:30 – 14:00 hod.

Cena
26 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.