Certified Provisional Assessor Automotive SPICE

kurz

Základní info

Cíle

Tento 5 denní kurz se zaměřuje na vyškolení dobrého assessora. Budete perfektně připraveni na následnou zkoušku “intacs™ Certified Provisional Assessor (Automotive SPICE®)”.

Kurz obsahuje základy a kontext Automotive SPICE® (ASPICE) v3.1, hlavní model posuzování procesu a standard pro realizaci posuzování v automobilovém průmyslu. Účastníci se naučí správně interpretovat Automotive SPICE® a chápat další vazby.

Naučíte se analyzovat a hodnotit proces pod vedením vedoucího assessora. Budete schopni zlepšovat procesy na základě výsledků hodnocení.

Získáte důležité základy úspěšného vstupu do agilních metod a metod Automotive Functional Safety (ISO26262) a Automotive Cyber Security (ISO21434).

Cílem kurzu je také zajistit, že účastníci si nejen vyslechnou obsah, ale získají i první zkušenosti s mnoha praktickými cvičeními a situacemi. Podporujeme účastníky v aktivní účasti na kurzu.

Těšíme se na zpětnou vazbu a po splnění požadavků Vám vydáme osvědčení.

Samozřejmě je naším cílem i to, aby účastníci poslední den kurzu prošli zkouškou, která je vedena představitelem VDA.

Komu je kurz určen?

Kurz je navržen pro odborníky, kteří chtějí podrobně porozumět Automotive SPICE®. Toho lze nejlépe dosáhnout tím, že se vyškolí na pozici assessora. Kurz je také určen členům procesních a projektových týmů, kteří při definování procesů a nesení odpovědnosti za jejich fungování potřebují pochopit a aplikovat požadavky Automotive SPICE®. Manažeři kvality a projektoví manažeři získají velké množství informací o tom, jak zajistit shodu procesů s požadavky a zachovat efektivnost procesů.

Přínosy

Assessor Automotive SPICE® motivuje tým k získání přínosů prostřednictvím shody procesu s Automotive SPICE®. Assessor pomáhá jasně nastavit odpovědnosti a efektivně proces řídit.

Assessor Automotive SPICE® podporuje tým v tom, aby každý pracovní úkol udělal dobře již napoprvé - na základě kvalifikovaných vstupů a vytvoření přiměřených výstupů, včetně jednoznačně ověřitelných důkazů.

Assessor je součástí týmů pro posuzování Automotive SPICE®. Tím assessor získá hluboké znalosti o vývoji a zkušenosti s posuzováním.

Obsah

Obsah tohoto kurzu je založen na osnově publikované intacs™. Materiál pro kurz je akreditovaným standardním materiálem intacs.

V úvodu probereme základny Automotive SPICE a jeho význam pro automobilový průmysl. Ukážeme si, co organizace motivuje a čeho dosáhnou, pokud zavedou Automotive SPICE. Projdeme nejzásadnější myšlenky a koncepty a podíváme se na postupy nejvýznamnějších procesů (VDA Scope). Vysvětlíme si vztahy a vnitřní vazby.

Představíme si mezinárodní schéma certifikace assessorů a úrovně assessorů definované intacs. Vysvětlíme si, co je potřeba pro úspěšnou žádost o prvotní certifikaci assessora a prodloužení certifikace. Představíme si systém hodnocení, proces a úrovně způsobilosti i systém hodnocení “NPLF”. Podrobně probereme vazby mezi přezkoumáními. V rámci cvičení si procvičíme hodnocení specifických situací a využití specifik a směrnic pro hodnocení, které je třeba dodržovat.

Ukážeme si, jak se hodnocení připravuje, provádí a jak jsou prováděny následné činnosti. Bude prezentován proces provádění posuzování. S využitím šablon a příkladů si ukážeme, jak lze vytvořit pracovní výsledky. Opakovaně si metodiku procvičíme v rámci písemných cvičení a hraní rolí.

Představíme si metody shromažďování dat. Budou prezentovány techniky vedení rozhovorů a pořizování poznámek i zkoumání dokumentů relevantních vzhledem k posuzování.

Většina částí kurzu je interaktivní. Projdeme řadu cvičení a diskusí, které umožní účastníkům využít nové znalosti ve svém vlastním pracovním prostředí. Provedeme několik simulovaných zkoušek, které účastníky perfektně připraví na závěrečnou zkoušku.

Doba trvání kurzu:

5 dní

Odborný garant:

Kurz je realizován ve spolupráci a pod záštitou Knüvener Mackert GmbH

  

/knuevenermackert.com/en/ _blank>  

Lektor:

Christian Knüvener

Forma ukončení:

Poslední den kurzu odpoledne proběhne za přítomnosti představitele VDA zkouška formou multiple-choice testu.

Zkoušku je možné absolvovat v němčině, nebo angličtině. Zkouška trvá jednu hodinu. Účastníci, kteří nemají němčinu nebo angličtinu jako mateřský jazyk, mají na zkoušku další půl hodiny.

Zkouška se skládá z 12 otázek, u každé je 5 možných odpovědí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 46 bodů z 60. Povolenými pomůckami jsou tištěné kopie ISO/IEC 330xx (nebudete potřebovat) a Automotive SPICE® (bude poskytnuto), osobní poznámky a materiály z kurzu. Nejsou povolena žádná elektronická zařízení.

Prvních 8 otázek je zaměřeno na znalosti, které získáte na kurzu. Poslední 4 otázky jsou scénáře, které je nutné vyhodnotit.

Existuje několik verzí zkoušky, osoba u vedlejšího stolu tedy bude mít jiné otázky. Kdokoli, kdo bude dávat v průběhu kurzu pečlivě pozor, má velkou šanci u zkoušky uspět. V letech 2008 až 2018, úspěšně složilo zkoušku VDA v průměru 88 % účastníků.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

S ohledem na externí zajištění platí u tohoto kurzu jiná pravidla pro stornopoplatky, než je standardně vymezeno v obchodních podmínkách. Při zrušení účasti na kurzu ve lhůtě kratší než 3 týdny před prvním dnem konání kurzu budou fakturovány stornopoplatky ve výši 100 % ceny kurzu.

Termín kurzu bude naplánován po uvolnění opatření souvisejících se situací okolo COVID-19.

Certified Provisional Assessor Automotive SPICE

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.