Auditor procesu VDA 6.3 pro služby

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje služby a procesů poskytování služby. 

Co Vám kurz přinese?

Cílem kurzu je pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje služby a procesů poskytování služby. Základ auditu procesu služeb, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný pro všechny služby poskytované v oblasti výroby automobilů, nezávisle na velikosti organizace, která službu poskytuje a nezávisle na zákazníkovi, kterému je služba určena. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesů služby. 

Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Obsah kurzu:

  První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

  • kapitola 1 Úvod
  • kapitola 2 Pokyny k užívání
  • kapitola 3 Požadavky na auditory
  • kapitola 4 Proces auditování

     Druhá část je zaměřena na hodnocení auditu procesu služeb podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC:

     • kapitola 8.8 Používání a hodnocení auditu procesu – Služba (včetně zprávy z auditu)

     Třetí část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

      kapitola 8 Katalog otázek služby (Prvky D2 –D7)
      • prvek D2 - Management projektu
      • prvek D3 - Plánování návrhu služby
      • prvek D4 - Realizace návrhu a vývoje služby
      • prvek D5 - Management nakupování
      • prvek D6 - Poskytování služby
      • prvek D7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

           Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

           • analýzu rizik
           • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
           • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
           • případové studie

              Ověření znalostí (test)

              Požadavky na vzdělání a praxi:

              Znalost příslušných požadavků systémů managementu kvality, zkušenosti v oblasti poskytování služeb v rámci průmyslu obecně a zejména v organizacích poskytujících služby v automobilovém průmyslu.

              Doba trvání kurzu:

              3 dny

              Odborný garant:

              VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

              Lektor:

              Petr Šabata

              Učební materiály:

              Účastníci kurzu obdrží novou publikaci VDA 6.3

              Forma ukončení:

              Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném ověření znalostí (testu) obdrží osvědčení  VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci). 

              Při splnění pouze minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o účasti.

              Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH

              Doporučení:

              Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete 

              zde.

              Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace 

              inzenyr-v-dodavatelskem-retezci>Inženýr v dodavatelském řetězci. 
              Počet kreditů: 3.

              Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

              Upozornění:

              Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

              Bližší informace:

              Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225

              lukesova@csq.cz

              Související kurzy:

              /www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality

              Auditor procesu VDA 6.3 pro služby

              Vybraný termín:

               Praha

              Cena

              Kontakt na dodavatele získáte po registraci

              Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

              Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

              Nebo použijte poptávkový formulář.