Auditor potravinářských procesů

Základní info

Kvalita hraje v potravinářském průmyslu zcela zásadní roli. Na kurzu APP se dozvíte, jak co nejlépe v potravinářských a stravovacích provozech aplikovat zkušenosti a poznatky z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům řízení jakosti v potravinářských provozech a organizacích, pracovníkům dozorových orgánů a interním auditorům v potravinářství. Kurz není primárně určen auditorům certifikačních společností, tedy auditorům třetí stranou.

Co Vám kurz přinese?

 • Znalost procesního přístupu s ohledem na požadavky mezinárodních standardů na bezpečnost potravin a jeho využití při provádění auditů. Schopnost aplikovat zkušenosti z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu v potravinářských provozech.
 • Podrobné návody pro provádění procesních auditů, systémových auditů a auditů výrobků.
 • Pohled na hospodárnost procesů a náklady na jakost.
 • Odpověď na otázku, proč auditovat procesy a proč systémový audit nestačí.
 • Schopnost hledat při auditu odpověď na otázku, zda organizace používá bezpečné postupy a pracovníci na klíčových pozicích ovlivňujících jakost a bezpečnost výrobků jsou způsobilí pro tyto činnosti.

Obsah kurzu:

 • Procesní přístup v systému řízení jakosti
 • Popis procesu, metodika hodnocení
 • Požadavky na auditory dle ISO 19011
 • Příprava na audit
 • Postup auditu
 • Analýza rizik, kontrola kritických bodů v procesu
 • Dokumentace auditu

      Obsahem kurzu není výklad standardů v oblasti bezpečnosti potravin. Jejich znalost je ale důležitým předpokladem pro porozumění obsahu tohoto kurzu.

      Požadavky na vzdělání a praxi:

      Znalost standardů bezpečnosti potravin.
      Praxe v potravinářství.

      Povinné předchozí absolvování kurzů:

      Doporučujeme absolvování kurzu 

      /www.csq.cz/kurzy/manazer-bezpecnosti-potravin>Manažera bezpečnosti potravin.

      Doba trvání kurzu:

      2 dny

      Lektoři:

      Dr. Ing. Leona Petrová

      Forma ukončení:

      Účastník při splnění 80% docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

      Doporučení:

      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

      Bližší informace:

      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

      kvapilova@csq.cz

      Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete 

      zde.

      Auditor potravinářských procesů

      Vybraný termín:

       Praha

      Cena

      Kontaktovat dodavatele


      Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.