Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Auditor kvality

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům kvality, kteří se chtějí stát auditory kvality první a druhou stranou (např. pro hodnocení dodavatelů)
 • Pracovníkům, kteří mají v organizacích na starosti řízení programu interních auditů
 • Zájemcům o certifikační zkoušku Auditor kvality

Co Vám kurz přinese?

Účastníci získají kvalifikaci a schopnost provádět audity první a druhou v souladu s normou ISO 19011. Program kurzu odpovídá požadavkům harmonizovaného systému vzdělávání v rámci EOQ (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz

/www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality).

Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání a 1 rok praxe nebo vyučení v oboru a 3 roky praxe. Znalost normy ISO 9001. Požadavky pro certifikaci (absolvování personální zkoušky, která není součástí kurzu) jsou odlišné, viz.

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-kvality>Certifikace osob.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

/www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality

Doporučeno absolvování kurzu Technik kvality nebo obdobného kurzu.

Obsah kurzu:

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Termíny a definice vztahující se k provádění auditů
 • Pokyny ISO 19011:
   • - Principy auditování
   • - Řízení programu auditů
   • - Plánování auditu
   • - Činnosti při auditu
   • - Zpráva z auditu
   • - Kompetence a hodnocení auditorů
   • - Management rizik v oblasti auditů
 • Zkušenosti z provádění auditů

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

Ing. Elena Stibůrková

Metody výuky:

Výklad, případové studie a praktická cvičení.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-kvality>certifikační zkoušce u certifikačního orgánu (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz /www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality). Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

Kurz s variabilním symbolem K19158 je vhodný pro uchazeče z projektu POVEZ II.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

Auditor kvality

Vybraný termín:

18.11.2020  Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.