Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Auditor kvality

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům kvality, kteří se chtějí stát auditory kvality první a druhou stranou (např. pro hodnocení dodavatelů)
 • Pracovníkům, kteří mají v organizacích na starosti řízení programu interních auditů
 • Zájemcům o certifikační zkoušku Auditor kvality

Co Vám kurz přinese?

Účastníci získají kvalifikaci a schopnost provádět audity první a druhou v souladu s normou ISO 19011. Program kurzu odpovídá požadavkům harmonizovaného systému vzdělávání v rámci EOQ (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz

/www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality).

Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání a 1 rok praxe nebo vyučení v oboru a 3 roky praxe. Znalost normy ISO 9001. Požadavky pro certifikaci (absolvování personální zkoušky, která není součástí kurzu) jsou odlišné, viz.

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-kvality>Certifikace osob.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

/www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality

Doporučeno absolvování kurzu Technik kvality nebo obdobného kurzu.

Obsah kurzu:

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Termíny a definice vztahující se k provádění auditů
 • Pokyny ISO 19011:
   • - Principy auditování
   • - Řízení programu auditů
   • - Plánování auditu
   • - Činnosti při auditu
   • - Zpráva z auditu
   • - Kompetence a hodnocení auditorů
   • - Management rizik v oblasti auditů
 • Zkušenosti z provádění auditů

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

Ing. Elena Stibůrková

Metody výuky:

Výklad, případové studie a praktická cvičení.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-kvality>certifikační zkoušce u certifikačního orgánu (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz /www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-1>Interní auditor kvality). Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

Kurz s variabilním symbolem K19158 je vhodný pro uchazeče z projektu POVEZ II.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

Auditor kvality

Vybraný termín:

18.11.2020  Praha

Cena
9190 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.