APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen všem pracovníkům, obzvláště z oblasti automobilového průmyslu, kteří se zabývají vývojem, plánováním, výrobou a zlepšování kvality procesů a výrobků. Dále je určen pracovníkům podílejícím se na etapách výrobního cyklu, zejména pak na etapě předvýrobní a výrobní.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami APQP, PPAP a FMEA, které ovlivňují kvalitu procesů a výrobků v předvýrobní a výrobní etapě. Účastníci se seznámí s trojicí metod, navazujících na sebe v rámci etap výrobního cyklu. Součástí kurzu jsou i workshopy zaměřené na aplikaci zásad, možnosti využití, metodiku zpracování a hodnocení metod v praxi.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 - 16.00 hod.

APQP_moderní řízení kvality

 • Zásady a použití APQP
 • Plánování kvality produktu
 • Plánování kvality výrobního procesu
 • Validace výrobku a procesu
 • Povinnosti dodavatele a zákazníka při plánování a prokazování kvality

PPAP_uvolňování dílů do sériové výroby

 • Požadavky na proces PPAP
 • Požadavky na oznámení
 • Významná výrobní dávka
 • Průvodka předložení dílu (PSW)
 • Požadavky na předložení
 • Úrovně předložení PPAP
 • Stav předložení dílu

2. den: 9.00 - 16.00 hod.

 • Výhody harmonizace a omezenosti metody pro hodnocení rizik
 • DFMEA, PFMEA a nová MSR FMEA
 • 7 kroků namísto 5 kroků
 • Zánik RPN, AP - využití kombinační metody
 • Případové studie zaměřené na praktickou aplikaci metody

Lektor: Ing. Karel Varmužka


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Nápravné opatření, řešení reklamací a neshod - 8D reporty

APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA

Vybraný termín:

29.9.2022 –  30.9.2022  Praha

Cena
6 100 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.