5S - PAŤ KROKOV MANAŽÉRSTVA PRACOVNĚHO PROSTREDIA

Základní info

Cieľ kurzu:

Porozumenie a schopnosť zavádzať do praxe metódu 5s. Praktické uplatnenie princípov a nástrojov 5s v organizácii, precvičenie aplikácie 5s na vlastnom pracovisku.

Kurz je určený pre:

Pre široký okruh zamestnancov, pričom tréningové skupiny sa odporúčajú vytvoriť z pracovníkov s príbuzným charakterom pracovných procesov a pracovného zaradenia.

Obsah kurzu:

1. Prínos 5s pre organizáciu.

2. Seiri – organizácia (Organization) – oddelenie potrebného od nepotrebného a odstránenie nepotrebného.

3. Seiton – Upravenosť (Neatness) – uloženie predmetu na správne miesto.

4. Seiso – Čistota (Cleaning) – udržiavanie čistého pracovného miesta.

5. Seiketsu – Štandardizácia (Standardization) – vizuálny manažment. Neustále dodržiavanie poriadku, úpravy a čistoty.

6. Shitsuke – Disciplína (Discipline) – Vytvorenie trvalých návykov a motivovanie seba a ostatných k ich dodržiavaniu.

7. Program implementácie 5s.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

5S - PAŤ KROKOV MANAŽÉRSTVA PRACOVNĚHO PROSTREDIA

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.