Švédština

kurz

Základní info

Výuka švédštiny v kurzech

pro veřejnost probíhá v malých skupinách od 2 do maximálně 7 studentů - tak aby pro Vás byla efektivní a přínosná. Tímto způsobem se každý dokáže dobře seznámit s jazykem, bude zajištěna potřebná konverzace s lektorem a všemi zúčastněnými studenty a budete stále zapojeni do výuky.

Podrobně o skupinových kurzech a jejich ROZVRH Jako pokročilý se můžete do probíhajících kurzů na odpovídající kdykoliv přidat. Platit budete jen odpovídající část kurzu.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto výuku preferujete a nebo pokud nemůžete z různých důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o individuální výuce

Můžete se také přihlásit a začít kdykoliv s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK.

Lektorky

České lektorky a rodilá mluvčí. Všechny mají odpovídající univerzitní vzdělání, několikaleté pobyty a stáže ve Švédsku a v naší jazykové škole učí již několik let. Během kurzů se lektorky nemění. A pokud náhodou na některou lekci nemůžete přijít, pošlou Vám příslušné materiály a probíranou látku e-mailem. Tak o nic nepřijdete.

Pokud jste na konverzační úrovni, bude Vás vyučovat rodilý mluvčí.

Učebnice

Lektorky používají především švédské učebnice (Svenska Utifrån, Mål, Rivstart) a nebo mají napsané vlastní. K výuce používají také mnoha vlastních materiálů (například kartičky, pexesa ...) ke zvládnutí konverzace i gramatiky.

A pro kurzy odborně zaměřené (švédština pro zdravotníky nebo techniky) mají připravený další materiály a švédské odborné slovníky.

Firemní výuka švédštiny

Je vaším firemním partnerem nebo klientem Švédsko? Výuka švédštiny na pracovišti závisí na konkrétní dohodě a vám odpadne doprava do učeben jazykové školy na domluvenou dobu. Intenzitu lekcí si určujete sami. Absolvování jednotlivých kurzů bude potvrzeno certifikáty o příslušné úrovni – pro začátečníky, mírně a středně pokročilé a ještě pokročilejší. Podrobně o firemních kurzech

Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací Švédska pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání.

Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - da dálku. Výuka probíhá přímou komunikací s lektory prostřednictvím počítače. Podrobně o online výuce

Švédština pro lékaře, zdravotníky a techniky

Od ledna 2011 Vám nově nabízíme specializované semestrální nebo krátkodobé kurzy i individuální hodiny pro lékaře, zdravotníky a techniky různých oborů pokud chcete ve Švédsku pracovat, nebo spolupracujete se švédskými firmami. Kurzy jsou určeny většinou pro Vás, kteří už švédštinu umíte a potřebujete se zaměřit především na odbornou terminologii daného oboru.

Online výuka švédštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz švédštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Výuka švédštiny online je pouze podmíněna funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Švédština

Jazyk, kterým se domluvíte ve Švédsku, krásné zemi na severu Evropy, známé množstvím přírodních krás i zajímavých lidí. Možná jste ji už poznali jako turisté, nebo se tam teprve chystáte, máte tam už přátele nebo byste ve Švédsku chtěli pracovat. Naše jazyková škola Vám nabízí výuku tohoto jazyka (kromě mnoha dalších) v kurzech pro začátečníky, pokročilé i na konverzační úrovni s rodilými mluvčími.

O švédštině

Švédština je mateřským jazykem 8,3 mil. obyvatel Švédského království. Švédsky mluví švédská národnostní menšina ve Finsku (cca 380 000 lidí) a v USA a Kanadě žije okolo 2 mil. obyvatel švédského původu.

Švédština je germánským jazykem a spolu s norštinou, dánštinou, islandštinou a föroyštinou patří k severogermánské větvi. Všechny tyto jazyky se vyvinuly se staré severštiny. Švédština jako samostatný jazyk se začala vydělovat z tohoto společného základu v 9. - 11. století.

Nejstarší písemné památky (runové nápisy) pocházejí z 9. - 12. století, později se začala užívat latinka ( nejstarší rukopisy z 13. století). Dnešní spisovná švédština vznikla v 16. - 17. stol. v důsledku vzájemného ovlivňování různých dialektů a starošvédského jazyka, který se zformoval ve 14. stol. 

Jednotlivé fáze ve vývoji švédštiny:
A. stará švédština léta
a) runová švédština 800 - 1225
b) klasická stará švédština 1225 - 1375
c) pozdní stará švédština 1375 - 1526

B. nová švédština
a) raná nová švédština 1526 - 1700
b) nová švédština od 1700

Švédský jazyk byl v průběhu svého vývoje ovlivňován jinými jazyky, z nichž přešlo do švédštiny mnoho nových slov. Nejstarší vliv měla na švédštinu latina (11. stol.), což souviselo s přijetím křesťanství. V období rozvinutého středověku ovlivňovala švédštinu silně němčina, a to v 14. - 15. stol. dolní němčina, kterou vystřídala v 16. stol. v důsledku těsného sepětí německé a švédské reformace horní němčina.

V 17. a 18. stol.pronikají do švédštiny slova z francouzštiny, která byla tehdy módním jazykem na královském dvoře. A od 18. stol. pronikají do švédštiny slova anglická, jejichž příliv pokračuje v zesílené míře i v dnešní době. Švédština přijala poměrně málo slov z jazyků svých severských sousedů.

Při studiu švédštiny může tedy do značné míry pomoci znalost němčiny, méně angličtiny a francouzštiny.

Ukázka textu

Pippi var ett mycket märkvärdikt barn. Det allra märkvärdigaste med henne var, att hon var så stark. Hon var så gruvligt stark, att i hela världen fanns det ingen polis, som var så stark som hon. Hon kunde lyfta en hel häst, om hon ville. Och det ville hon. Hon hade en egen häst, som hon hade köpt för en av sina många gullpengar samma dag, hon kom hem till Villa Villekulla. Hon hade alltid längtat efter en egen häst. Astrid Lindgren - Pippi Långstrump

Švédsky se domluvíte:

Švédsku, částečně ve Finsku a dorozumíte v Norsku.

Švédština

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.