Základy sociální práce se zadluženými klienty - online (odpolední kurz ve dvou dnech)

Základní info

Základy sociální práce se zadluženými klienty - online (odpolední kurz ve dvou dnech)

Číslo akreditace: A2023/1101-SP/PC/VP

Kurz  je rozdělen do dvou odpoledních částí pro ty, kteří se nemohu zúčastnit celodenní nebo dopolední výuky. Každý den od 14,00 do ca. 17,00 hod. Součástí výuky bude vždy rekapitulace probrané látky. K získání osvědčení je nutná účast na obou částí kurzu. Termíny realizace jsou úterý 24.10. a čtvrtek 26.10.2023. 


Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Popis kurzu:

Účastníci kurzu budou seznámeni se základní znalostí právní úpravy z oblasti dlužnictví. Porozumí druhům exekucí a rozdílům mezi nimi, a také pojmům, jako je státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi v souvislosti se zadlužením. Získají větší kompetence pro práci se zadluženými klienty tak, aby dokázali ve své praxi účinněji pomáhat hledat vhodné možnosti pro řešení situace klienta s dluhy. Seznámí se s různými nástroji řešení daného problému a se strategií řešení předlužení. Naučí se klientovi poskytnout informace týkající se jeho situace včetně nasměrování na navazující službu.

Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):

 • Získáte základní znalosti právní úpravy z oblasti dlužnictví.
 • Porozumíte základním pojmům této problematiky.
 • Seznámíte se se základními typy dluhů a dlužníků.
 • Porozumíte druhům exekucí a rozdílům mezi nimi.
 • Porozumíte pojmům, jako je státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi v souvislosti se zadlužením.
 • Získáte větší kompetence pro práci se zadluženými klienty.
 • Dokážete ve své praxi účinněji pomáhat hledat vhodné možnosti pro řešení situace klienta s dluhy.

Délka:  8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: online

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Sociálním pracovníkům
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Pracovníkům státní správy a samosprávy
 • Pracovníkům neziskových organizací
 • Pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se setkávají s problematikou zadlužení

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Vznik dluhu, typologie dlužníka
 • Úkolově orientovaný přístup, systemický přístup
 • Poradenská činnost podle Egana
 • Zadlužování, exekuce
 • Insolvence
 • Práce s kazuistikami
 • Závěr

Základy sociální práce se zadluženými klienty - online (odpolední kurz ve dvou dnech)

Vybraný termín:

24.10.2023 –  26.10.2023  ONLINE

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.