Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Vzdělávací cyklus DVPP: využívání digitálních technologií v MŠ

Základní info

Setkání č. 1 - 21.11.2023

Obsahem tohoto setkání bude uchopení samotného pojmu digitální gramotnost, představení si modelů gramotnosti, definování „e-gramotnosti“, vznik převratných technologií a potřeba doplnění stávajících gramotností, strategie digitální gramotnosti ČR, digitální kompetence učitele, role učitele v rámci výuky s digitálními technologiemi, kompetenční model učitele pracujícího s ICT, přínosy a rizika digitálních technologií

  • diskuze = na jaké úrovni se nachází jednotlivé učitelky, co z informací znaly a co je pro ně novinkou, postoj učitelek k využívání digitálních technologií v MŠ
  • doporučení na evropský test digitálních dovedností

 

Setkání č. 2 - 28.11.2023

Obsahem tohoto setkání bude ukotvení digitálních technologií v kurikulárních dokumentech, digitální technologie v RVP PV, vymezení digitálních technologií ve vztahu ke vzdělávání a v prostředí MŠ, integrace digitálních technologií do vzdělávání, důvody implementace digitálních technologií do vzdělávání, zásady a pravidla při implementaci a užívání digitálních technologií do výchovně vzdělávací činnosti v MŠ

  • diskuze = jak zařazují učitelky digitální technologie do výuky s různě starými dětmi (bude navazovat téma ohledně konkrétních digitálních technologií ve výuce), zhodnocení testu digitálních dovedností – očekávání VS realita

Setkání č. 3 - 5.12.2023

Obsahem tohoto setkání bude hardwarové (televize, přehrávače, tablet, počítač, interaktivní tabule, stůl a dotykový panel, robotické hračky, interaktivní knihy, virtuální realita, fotoaparát, atd) MŠ a jejich využití. Představíme si ukázky některých pomůcek.

  • diskuze = jaké digitální technologie učitelky znaly a už s nimi pracovaly a jaké by naopak chtěly vyzkoušet, alternativní využití digitálních technologií, jak lze využít digitální technologie pro podporu pregramotností (návrhy aktivit)

Setkání č. 4 - 12.12.2023

Obsahem tohoto setkání bude softwarové vybavení (komerční aplikace, on-line výukové materiály, digitální učební materiály, vlastní výukové programy, atd) MŠ a jejich využití. Představíme si ukázky některých pomůcek.

  • diskuze = jaké digitální technologie učitelky znaly a už s nimi pracovaly a jaké by naopak chtěly vyzkoušet, alternativní využití digitálních technologií, jak lze využít digitální technologie pro podporu pregramotností (návrhy aktivit)

Setkání č. 5 - 19.12.2023

Obsahem tohoto setkání bude přesah digitálních technologií do dalších oblastí výchovy a vzdělávání, podněty pro práci s digitálními technologiemi v rámci výtvarné výchovy (digitální fotografie ve výtvarné tvorbě dětí), využití digitálních technologií v hudebních činnostech.

  • diskuze = inspirace na aktivity, návrhy na další využití digitálních technologií, ukázková výuka a návrhy na její předělání se zakomponováním digitálních technologií, zhodnocení všech setkání, odkazy na weby a literaturu

 

Vzdělávací cyklus DVPP: využívání digitálních technologií v MŠ

Vybraný termín:

21.11.2023 –  19.12.2023  ONLINE

Cena
1 890 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.