Vedoucí provozu - mistr/ mistrová

Základní info

Popis kurzu

Mistr = jeden z nejdůležitějších článků každé firmy.

Obsah kurzu

Tento akreditovaný kurz Vedoucí provozu - mistr/mistrová je sestaven z 8 modulů v rozsahu 126 hodin (120 hodin výuka + 6 hodin závěrečné zkoušky), během kterých si mistři zlepší své komunikační dovednosti, získají přehled i o pracovně–právních vztazích, rozšíří si své praktické zkušenosti jak řídit, jak se vyvarovat konfliktům, jak je řešit a mnohé další. Současně získají jedinečnou možnost výměny zkušeností s kolegy z jiných firem. Cílem tohoto akreditovaného kurzu je pomoci firmám zlepšit řízení na úrovni mistrů.

Absolventi kurzu Vedoucí provozu - mistr/mistrová budou připraveni pro výkon funkce vedoucího na jedné z velmi důležitých pozic – mistr/mistrová. Budou znát základní manažerské postupy, techniky, vést kolektiv. Budou připraveni po stránce měkkých dovedností v řízení, budou umět využívat v praxi odborné znalosti pro dosažení výkonu, kvality a efektivity.

Podmínkou pro absolvování tohoto akreditovaného kurzu je střední vzdělání s výučním listem a dosažení 18 let věku

  1. modul: OSOBNOST MISTRA 
  2. modul: MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ 
  3. modul: STRATEGIE A KOMUNIKACE 
  4. modul: KVALITA A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 
  5. modul: VEDENÍ LIDÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ
  6. modul: TÝMOVÁ PRÁCE 
  7. modul: LEAN MANUFACTURING a 5S
  8. modul: PRACOVNĚ-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA + závěrečná zkouška

Absolventi jako doklad o absolvování obdrží osvědčení o rekvalifikaci za následujících podmínek: splnění prezenční docházky, tj. minimálně 80 % splněné docházky dle rekvalifikačního programu a absolvování závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se bude skládat z písemného testu a z cvičného řešení konkrétního problému vybraného zkoušejícím - lektorem z probraného učiva.

Vedoucí provozu - mistr/ mistrová

Vybraný termín:

4.9.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
22 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.