Úvod do problematiky zvládání agrese

Základní info

Úvod do problematiky zvládání agrese

Číslo akreditace: A2021/1064-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Kurz bude zaměřen na zvýšení kompetencí v oblasti prevence agrese, agresivního chování a zvládání takového jednání ve verbálním i neverbálním projevu s klienty i s kolegy. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami zvládání agresivního chování a přispět tak k lepší duševní pohodě účastníků v sociálních službách. Bude kladen důraz na to, aby si účastníci uvědomili svou roli a snažili se co nejvíce agresivnímu jednání předcházet a v případě, že k takovému jednání dojde, aby uměli správně a adekvátně reagovat.
Účastníci získají informace o problematice zvládání agrese. Význam pro práci pomáhajícího pracovníka, teorie agrese. Zdroje agresivního chování. Zjistí rozdíly mezi agresivitou. Faktory vzniku a  styly zaměření. Inventář agresivního chování, hostilita a násilí. Ale také i agresivita u dětí, její příčiny a projevy. Možnosti prevence a zvládání. Agresivita u dospělých, příčiny, projevy, prevence a možnosti zvládání a agresivní klient.
Co mi kurz přinese:

 • Osvojím si úvod do problematiky zvládání agrese.
 • Naučím se rozeznávat druhy agrese a možnosti prevence
 • Poznám agresivitu u dospělých, ale i u dětí.
 • Zjistím strategii zvládání agrese.
 • Seznámením se s metodami relaxace.
 • Naučím se relaxační techniky a práci s tělem a hlasem.
  Délka: 8 hodin teoretické výuky
  Forma studia: online
  Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky
  Komu je kurz určený?
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb
 • Neformální pečovatelům
  Vstupní předpoklady: žádné
  Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Úvod do problematiky zvládání agrese
 • Zátěžové situace
 • Signály a projevy frustrace a agrese
 • Zvládání agrese
 • Metody relaxace
 • Závěr

Úvod do problematiky zvládání agrese

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.