Řízení projektů v automobilovém průmyslu

kurz

Základní info

Popis kurzu

Řízení projektů = součást odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci.

Obsah kurzu

 • Řízení projektu a programu projektů – etapa inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, vyhodnocení a ukončení projektu
 • Metody a nástroje:
  • APQP, vč. požadavků na vstupy a výstupy dle IATF 16949
  • Proces schvalování (PPAP, PPF dle VDA 2aj.)
  • ETA, FTA a FMEA (dle harmonizace dle VDA/AIAG) 
  • 3x5xPROČ
  • Root Cause Analysis
  • metoda CPM – Critical Path Method
  • metoda PERT - Program Evaluation and Review Technique, 
  • What-If Analysis atd. 
 • Stanovení časového a finančního plánu projektu 
 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu
 • Řízení finančních zdrojů a nákladů projektu
 • Koordinace postupů prací a návazností na činnosti v jednotlivých úkolech
 • Řízení komunikace, podpora a motivování členů projektového týmu
 • Řízení dokumentace k projektu
 • Analýza a řízení rizik v projektu (dle harmonizace dle VDA/AIAG)
 • Řízení kvality projektu
 • Smluvní zabezpečení projektu
 • Řízení změn v projektu (změnové řízení a řešení neshod) 
 • Kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace zainteresovanými stranami
 • Praktické příklady a diskuze 

Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, auditory, procesní a systémové inženýry, techniky a inženýry kvality a všechny další, kteří se podílejí na řízení projektů.  

Cílem je seznámit a naučit každého účastníka kurzu, aby se řízení projektů stalo součástí odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci.
Projektový manažer (podle Národní soustavy povolání) odpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Řízení projektů v automobilovém průmyslu

Vybraný termín:

12.6.2023  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.