Řízení projektu pro manažery v sociálních službách - online

kurz

Základní info

Řízení projektu pro manažery v sociálních službách - kombinovaná online výuka

Číslo akreditace: A2022/0098-VP

Kurz Řízení projektu navazuje na modul Úvod do problematiky projektového řízení a zaměřuje se na činnosti, které vyžadují jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Kurz si klade za cíl být průvodcem projektovému manažerovi.

Tento kurz je součást již akreditovaného vzdělávacího programu Finanční a projektové řízení pro manažery v sociálních službách (A2020/0972-VP) a zároveň součást vzdělávacího programu Manažer v sociálních službách, také akreditovaného (A2020/0973-VP). 

Co mi kurz přinese:

 • Účastník si prohloubí znalosti z oblasti projektového řízení, bude umět plánovat a řídit projekt, bude znát problematiku finančního řízení projektu, řízení rizik, bude znát jak projekt realizovat, ukončit a jak se projekt hodnotí.

Forma studia: kombinace e-learningu (4 hodiny) a kurzu v online formě (4 hodiny) s živou přítomností lektora v rozhraní MS Teams (o absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu).

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Plánování projektu
 • Logický rámec
 • Řízení rizik
 • Finanční řízení projektu;
 • Realizace projektu
 • Týmová kultura
 • Ukončení projektu
 • Hodnocení projektu
 • Závěr

Řízení projektu pro manažery v sociálních službách - online

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.