Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Problematika potřeb a motivace u uživatelů sociálních služeb - online

Základní info

Problematika potřeb a motivace u uživatelů sociálních služeb - online

Číslo akreditace: A2022/0709-SP/PC/PP

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Do objednávky v poznámce - nezobrazí se na faktuře napište jednotlivé emailové adresy ke každému přihlášenému účastníkovi.

Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specialist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.


Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost - děti, televize, zvířata, kolegové - jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/
   Volitelně:
 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy

Webovou kameru externí nebo zabudovanouPopis kurzu:
Kurz je pro pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s uživateli ve všech typech sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Potřeby a motivace ve všech typech sociálních služeb spolu velmi úzce souvisí a nelze je ignorovat, protože mohou pomoci uživatelům přijímat nové okolnosti jejich života a tím usilovat o různé nové cíle. Kurz uvádí účastníka do problematiky potřeb seniorů. Seznamuje účastníka se základními pojmy, demografickým rámcem a národními a mezinárodními strategiemi. Účastník se naučí základy identifikace reálných potřeb a hodnocení spokojenosti klientů sociálních služeb seniorského věku. Pro lepší pochopení tématu je zařazena diskuze se seniorkami pokročilého věku. Kurz seznamuje s obecnými potřebami člověka se zaměřením na autonomii a další potřeby seniorů, dále s problematikou péče z pohledu potřeb uživatele a vybranými nástroji metod identifikace potřeb. Kurz se také věnuje využití animace v péči o seniora a tvorbě animačních programů.
 

Co mi kurz přinese:

 • Účastnici kurzu se naučí uvolňovat svoji tvořivou energii, schopnost být tvořivý a inspirativní.
 • Pochopí a poznají, že uživatelé v jejich zařízeních musí být posuzováni zcela objektivně bez předsudků.
 • Seznámí se s potřebami uživatelů a hierarchií jejich hodnot.
 • Osvojí si jakým způsobem jedinec uspokojuje své potřeby a nároky.
 • Získají jasnou představu o tom, jak je důležité vybrat pro manuelní dovednosti určité tempo a nezapomínat na pochvalu uživatele pro posílení jeho sounáležitosti.

Délka: 8 hodin teoretické výuky
Forma studia: online
Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky
Komu je kurz určený?

 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Neformální pečovatelé

Vstupní předpoklady: žádné
Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Hierarchie potřeb
 • Úroveň základních lidských potřeb (potřeby fyziologické)
 • Potřeba jistoty a bezpečí
 • Potřeba sociální
 • Potřeba uznání
 • Potřeba seberealizace
 • Základní členění motivace
 • Motivační faktory
 • Závěr

Problematika potřeb a motivace u uživatelů sociálních služeb - online

Vybraný termín:

28.11.2022  ONLINE

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.