Právnická angličtina aproximácie európskeho práva

kurz

Základní info

Intenzívny odborný kurz realizovaný prostredníctvom krátkodobých sústredí v piatok a sobotu.

Cieľ: vybudovanie uceleného súboru odborných právnych termínov, ktoré sú súčasťou písomných dokumentov Európskeho práva. Účastníci si osvoja správnu slovenskú a anglickú právnu terminológiu, ktorá tvorí základ nariadení, rozhodnutí, smerníc a medzinárodných zmlúv. Účastníci budú schopní efektívne pracovať s originálmi právnych aktov, ktoré majú významný dopad na všetky oblasti spoločenského života a budú schopní zabezpečiť ich verbálnu prezentáciu na medzinárodnej úrovni.
Celkový rozsah: 27 vyučovacích hodín 
Miesto konania: Učebne BVŠP, Tomášikova 20, Bratislava
Cena kurzu:         3 240 SKK
Viac informácií: http://www.uninova.sk/efi/src/vzdelavacie_projekty_zahranicne.php

Právnická angličtina aproximácie európskeho práva

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 240 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.