Pekár

kurz

Základní info

V rekvalifikačnom kurze sa účastníci oboznámia so surovinami a zásadami HACCP používanými v pekárenskej technológii. Naučia sa pripravovať cestá, pálenú hmotu alebo kvas. Budú ovládať výrobu chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Rekvalifikačný kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Kurz ponúkame individuálnou formou (aj pre jednotlivcov). Teoretická časť v rozsahu 60 vyučovacích hodín prebieha formou konzultácií s lektorom a samoštúdiom.

Získané teoretické vedomosti si účastníci precvičujú odborným praktickým výcvikom. Praktická časť prebieha v rozsahu 300 vyučovacích hodín v dňoch pondelok až piatok v prevádzke, kde sa klienti pod odborným dohľadom zaúčajú do pekárskej práce.

Kurz je určený aj pre záujemcov, ktorí si chcú založiť živnosť, majú dostatok praktických skúseností a vedomostí, ale potrebujú získať doklad o vzdelaní.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, ktoré je Vaším dokladom o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete na základe osvedčenia požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Rozsah kurzu:
360 vyučovacích hodín

Pekár

Vybraný termín:

 Trnavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
585 Euro

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.