Paliativní péče - online

Základní info

Paliativní péče - online

Číslo akreditace: A2019/0902-SP/PC/PP

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Do objednávky v poznámce - nezobrazí se na faktuře napište jednotlivé emailové adresy ke každému přihlášenému účastníkovi.

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.


Popis kurzu:

Účastníci kurzu se seznámí se základní terminologií z oblasti paliativní medicíny. Na základě svých osobních zkušeností, získaných z praxe a práce s klienty, nebo z osobních životních zážitků, se účastníci dotknou tématu umírání nejen jako bolestivé a často upozaděné reality, ale i jako možnosti nahlédnout lidský život komplexně, smysluplně a individuálně. Přes přiblížení teoretického rámce procesu umírání, s doplněním o případy z přímé práce a z praxe (práce s kazuistikami), do dnes opomíjené fáze péče o pozůstalé zemřelého a prakticky sociálních témat, která se po smrti jedince mohou vyskytnout. V dnešní, čím dále víc multikulturní společnosti, se problematika doprovázení umírajících dotýká i kulturního a spirituálního pozadí. Témata je třeba ve fázi klíčového předělu života klienta znát, umět s nimi pracovat, snažit se je respektovat a co nejlépe je v souladu s klientovou individuální představou naplnit.

Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):

 • Seznámíte se základními pojmy týkajícími se smrti a umírání.
 • Předáte si zkušenosti ze svojí praxe a práce s klienty i osobních zážitků.
 • Seznámíte se s případy z přímé práce a praxe.
 • Naučíte se, jak komunikovat s klientem a jeho rodinou.
 • Získáte informace o fázi péče o pozůstalé zemřelého a prakticky sociálních tématech.
 • Naučíte se, jak pracovat a respektovat klientovu individuální představu a jak ji naplnit.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: online

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Sociálním pracovníkům
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Základní terminologie, procesy umírajícího
 • Komunikace s klientem a jeho rodinou, odlišnosti při umírání a procesu odcházení
 • Paliativní péče v ČR, paliativní medicína a sociální péče, duchovní péče a tradice při procesu umírání.
 • Práce s kazuistikou
 • Závěr

 

Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost - děti, televize, zvířata, kolegové - jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/
   Volitelně:
 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy

Webovou kameru externí nebo zabudovanou


Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specialist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

 

Paliativní péče - online

Vybraný termín:

18.4.2023  Online

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.