Nácvik komunikace se specifickými typy klientů - online

Základní info

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů - online

Číslo akreditace: A2021/0159-SP/PC/PP/VP

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Do objednávky v poznámce - nezobrazí se na faktuře napište jednotlivé emailové adresy ke každému přihlášenému účastníkovi.

Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specialist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.


Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost - děti, televize, zvířata, kolegové - jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/

Volitelně:

 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy
  • Webovou kameru externí nebo zabudovanou

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Zaměřuje se na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti komunikace se specifickými typy klientů. V úvodu kurzu bude probírána komunikace a její význam v sociálních službách, techniky aktivního naslouchání, empatie, projevy verbální a neverbální komunikace a vliv prostředí na komunikaci. Další blok bude věnován asertivitě a možnému využití v sociální oblasti. Okrajově budou probírány problémy a konflikty při komunikaci. Druhá část kurzu bude věnována nácviku konkrétních modelů komunikace a jednání se specifickými typy klientů. Kurz je zaměřen na praktický nácvik komunikačních dovedností ve specifických situacích.

Co mi kurz přinese:

 • Rozvinete si své znalosti a dovednosti v oblasti komunikace se specifickými typy klientů.
 • Získáte informace o komunikaci a jejím významu v sociálních službách.
 • Pochopíte techniku aktivního naslouchání, empatie, verbální a neverbální komunikace.
 • Seznámíte se s projevy a chybami v komunikaci i vlivem prostředí na komunikaci.
 • Naučíte se využívat asertivitu při komunikaci s klienty a rozvinete si komunikační dovednosti.
 • Naučíte se správně komunikovat a jednat se specifickými typy klientů (klientem v odporu, s klientem nedobrovolným, mlčenlivým, nekomunikativním, depresivním, se sebevražednými sklony, manipulativním, agresivním, závislým na alkoholu, drogách i osobách).

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Komunikace
 • Asertivita a její využití v sociálních službách
 • Problémy a konfliktní situace
 • Komunikace se specifickými typy klientů
 • Závěr

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů - online

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.