Letecký výcvik ULLa - ultralehká letadla

kurz

Základní info

1. Základní výcvik
Neletěli jste doposud v malém sportovním letadle a uvažujete o leteckém výcviku? Ještě nejste rozhodnuti, zda absolvujete letecký výcvik? Zkuste předváděcí let. Určitě neodoláte a sami se pak pustíte do létání.

Požadavky na žáka:
1. Pilotní žák musí dosáhnout 15 let věku, u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
2. Náš žák také potřebuje osvědčení zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře, který je pověřen toto osvědčení vydávat.
3. Pro každého žáka je vhodné být členem LAA ČR

Nezbytnosti:
1. Osobní list - formulář pro lékařskou prohlídku
2. Seznam sportovních lékařů

Průběh kurzu:
* Teorie
Přednáší se v nové učebně na letišti Sazená

1. Teorie je rozdělena do dvou částí. Po absolvování první části můžete prvně do vzduchu.
2. Osnovami UL je předepsáno celkem 45 hodin aerodynamiky a mechaniky letu, stavby a konstrukce SLZ (sportovní létající zařízení), postupy UL1, UL2, UL3, spojovací předpis, navigace, meteorologie, motory, vrtule a přístroje.
3. Součástí teoretické přípravy je kurz radiooperatérů letadlových stanic

* Praxe
1. Létání se klasifikuje čtyřmi stupni. Při 1 a 2, pokračuje žák na další lekci, při známce 3 opakuje lekci znovu a pokud se podaří dosáhnou stupně 4, je nutné vrátit se ve výcviku o jednu lekci zpět.
2. Osnova LAA ČR - strana 4.

* Závěr kurzu
1. Nastane, pokud žák splní základní osnovu a je podle instruktora zralý ke složení závěrečných zkoušek.
2. O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky přivolaný inspektor LAA ČR.

Pozor! - Podle výcvikové osnovy je nutno absolvovat minimálně 20 letových hodin. Jde však pouze o předepsané minimum, jehož absolvování samo o sobě v žádném případě neopravňuje k získání pilotního průkazu! Většinou je lepší počítat s nějakou tou hodinou na víc.

K závěrečným zkouškám nepustíme nikoho, kdo opravdu nebude umět létat!

2. Předváděcí lety
Ještě nejste rozhodnuti, zda absolvujete letecký výcvik? Zkuste předváděcí let - svezení v letadle s instruktorem. Určitě neodoláte a sami se pak pustíte do létání.

3. Přeškolení na typ letounu Zephyr
Máte pilotní průkaz a ještě jste neletěli v Zephyru? Pak využijte možnosti přeškolení v našich letadlech tohoto typu. Určitě budete příjemně překvapeni jeho letovými vlastnostmi.

4. Lety do řízených prostorů
Máte pilotní průkaz, ale obáváte se létat na řízená letiště? Chcete si při létání zkrátit cestu průletem CTR, ale nevíte jak správně postupovat? Vše se naučíte a prakticky procvičíte v kurzu řízených letů VFR.

Podmínky pro zařazení do kurzu jsou:
* platný pilotní průkaz
* platný průkaz radiooperátora letadlových stanic
* přeškolení na typ letounu Zephyr 2000

Průběh kurzu:
* Teoretická příprava
v rozsahu 8 hodin se přednáší v nové učebně na letišti Sazená.

Teorie obsahuje:
podávání letového plánu, práce s AIP, NOTAM a mapami, schopnost pilota získávat informace pro let v řízeném prostoru, nácvik radiokorespondence pro let v řízeném prostoru, postupy pro nastavení výškoměru, vstup a opuštění CTR

* Praktický výcvik - Řízené lety VFR:
Osnova praktického výcviku - strana 19.

* Závěr kurzu:
Přezkušující let s inspektorem LAA ČR ( s kvalifikací ŘL VFR ) na letiště Praha Ruzyně. Při úspěšném složení praktické a ústní teoretické zkoušky se získá a potvrdí kvalifikace " Řízené lety VFR " do pilotního průkazu.

5. Kurzy radiooperátorů letadlových stanic
Kurz je teoretickou přípravou ke složení zkoušky na Českém telekomunikačním úřadě. Průkaz radiooperátora letadlových stanic opravňuje používat radiostanici v letadle a je nezbytný pro létání v letadle, které je vybaveno radiostanicí.

6. Angličtina VFR
Požadavkem pro zařazení do kurzu je základní znalost anglického jazyka, platný pilotní průkaz s kvalifikací Řízené lety VFR, platný průkaz radiooperátora letadlových stanic.
Kurz je rozdělen do 8 lekcí a po jeho absolvování budete připraveni na let do zahraničí ve funkci velitele letadla.

Letecký výcvik ULLa - ultralehká letadla

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.