Letecký výcvik UH - ultralehké vrtulníky

kurz

Základní info

1. Základní výcvik
Z důvodu malého prostoru pro dva piloty, probíhá první část výcviku (létání ve dvojím s instruktorem) v Robinsonu R22 Beta II.
Sólo lety se létají s UL vrtulníkem Kompress.
Požadavky na žáka:
1. Pilotní žák musí dosáhnout 17 let věku, u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
2. Náš žák také potřebuje osvědčení zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře, který je pověřen toto osvědčení vydávat.
3. Pro každého žáka je vhodné být členem LAA ČR.

Nezbytnosti:
4. Osobní list - formulář pro lékařskou prohlídku
5. Seznam sportovních lékařů

Průběh kurzu:
* Teorie
Přednáší se v nové učebně na letišti Sazená.
1. Teorie je rozdělena do dvou částí. Po absolvování první části můžete prvně do vzduchu.
2. Osnovami UL je předepsáno celkem 45 hodin aerodynamiky a mechaniky letu, stavby a konstrukce SLZ (sportovní létající zařízení), postupy UL1, UL2, UL3, spojovací předpis, navigace, meteorologie, motory, vrtule a přístroje.
3. Součástí teoretické přípravy je kurz radiooperatérů letadlových stanic.

* Praxe
1. Osnovou je stanoveno 38 hodin létání
2. Létání se klasifikuje čtyřmi stupni. Při 1 a 2, pokračuje žák na další lekci, při známce 3 opakuje lekci znovu a pokud se podaří dosáhnout stupně 4, je nutné vrátit se ve výcviku o jednu lekci zpět.
3. Osnova LAA ČR
* Závěr kurzu
1. Nastane, pokud žák splní základní osnovu a je podle instruktora zralý ke složení závěrečných zkoušek.
2. O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky inspektor LAA ČR.

Letecký výcvik UH - ultralehké vrtulníky

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.