Lektor ONLINE vzdělávání (kombinovaná výuka)

kurz

Základní info

Kombinovaná výuka – seminář kombinuje prezenční výklad s webináři. V rámci kurzu bude použita přednáška, přednáška s diskuzí, výklad a praktické ukázky ve virtuální učebně. Též bude poskytnut prostor pro vlastní testování práce ve virtuální učebně. Především distanční část semináře poskytne účastníkům ucelený náhled na synchronní online výuky se všemi dostupnými prostředky.

Účastníci semináře získají:

Znalost prostředí virtuální třídy Přehled o dostupných technologiích synchronního online vzdělávání Podrobnou znalost funkcí virtuální třídy praktické dovednosti v oblasti vedení online synchronní výuky Přehled o tvorbě a formátech podkladů pro výuky Znalosti a způsoby eliminace nežádoucích jevů vznikajících při online synchronním vzdělávání

Hodinová dotace: celkem 12 hodin.

 1. den - 6 hodin - prezenční výuka Nástroje online vzdělávání, funkce virtuální třídy 2. den - 6 hodin - webinář – Technická a metodická část

Lektor ONLINE vzdělávání (kombinovaná výuka)

Vybraný termín:

 Karlovy Vary

Cena
2 950 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.