Lektor dalšího vzdělávání - online - víkendové školení

Základní info

Lektor dalšího vzdělávání - online - víkendové školení

 

Číslo akreditace:

 

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Na závěrečnou zkoušku je nutné přijít osobně na některou z poboček bfz. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Do objednávky v poznámce - nezobrazí se na faktuře napište jednotlivé emailové adresy ke každému přihlášenému účastníkovi.

Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specialist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.


Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge (nástupce Internet Exploreru)
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost – děti, televize, zvířata, kolegové – jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/

Volitelně:

 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy
  • Webovou kameru externí nebo zabudovanou

Popis kurzu:

V kurzu zvládnete základní pojmy andragogiky a pedagogiky, vybudujete si vlastní vzdělávací program a minutový scénář, který lze při zkoušce prezentovat. Cílem kurzu je naučit jeho absolventy základy psychologických, komunikačních, prezentačních a pedagogických dovedností. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace. Po ukončení kurzu bude mít každý jeho absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace lektora pro vzdělávání.

Co mi kurz přinese:

 • Naučíte se sestavit obsah a strukturu vzdělávacího programu dle vzdělávacích cílů.
 • Budete umět rozpracovat obsah kurzu do minutového scénáře.
 • Naučíte se zvolit didaktické pomůcky a metody výuky.
 • Budete umět zjistit úroveň vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků.
 • Naučíte se prezentovat vzdělávací obsah s interaktivním přístupem a s rozbory příkladů.
 • Osvojíte si přípravu, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Naučíte se zadávat účastníkům vzdělávacího programu samostatné a skupinové práce.

Délka: kurz zahrnuje 100 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 2 – 4 hodiny

Komu je kurz určený:

 • Pro fyzické osoby splňující vstupní předpoklady
 • Pro zaměstnance jako rozšiřující kvalifikace
 • Pro všechny, co chtějí udělat další krok v profesním růstu

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Program nebo obsah:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Lektor dalšího vzdělávání - online - víkendové školení

Vybraný termín:

18.2.2023 –  28.5.2023  Online

Cena
17 500 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.