Lektor dalšího vzdělávání

Základní info

Lektor dalšího vzdělávání

 

Číslo akreditace: MSMT – 26402/2018-1-340

 

Popis kurzu:

V kurzu zvládnete základní pojmy andragogiky a pedagogiky, vybudujete si vlastní vzdělávací program a minutový scénář, který lze při zkoušce prezentovat. Cílem kurzu je naučit jeho absolventy základy psychologických, komunikačních, prezentačních a pedagogických dovedností. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace. Po ukončení kurzu bude mít každý jeho absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace lektora pro vzdělávání.

Co mi kurz přinese:

 • Naučíte se sestavit obsah a strukturu vzdělávacího programu dle vzdělávacích cílů.
 • Budete umět rozpracovat obsah kurzu do minutového scénáře.
 • Naučíte se zvolit didaktické pomůcky a metody výuky.
 • Budete umět zjistit úroveň vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků.
 • Naučíte se prezentovat vzdělávací obsah s interaktivním přístupem a s rozbory příkladů.
 • Osvojíte si přípravu, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Naučíte se zadávat účastníkům vzdělávacího programu samostatné a skupinové práce.

Délka: kurz zahrnuje 100 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 2 – 4 hodiny

Komu je kurz určený:

 • Pro fyzické osoby splňující vstupní předpoklady
 • Pro zaměstnance jako rozšiřující kvalifikace
 • Pro všechny, co chtějí udělat další krok v profesním růstu

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Program nebo obsah:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

 

 

 

 

Lektor dalšího vzdělávání

Vybraný termín:

4.7.2022 –  22.7.2022  Most

Cena
17500 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.