Kvalifikace - Specialista marketingu

Kurzem Vás provede Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky. kteří po jejím složení budou připraveni pro činnost na pozice marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, juniorské pozice v marketingu a reklamě jak na straně společností, tak straně agenturní. Bude se od nich očekávat, že znají základy managementu a marketingu, jsou připraveni na tvorbu a vedení týmu a znají zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 66-021-N.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu::  

 • Orientace v základních principech marketingu
 • Orientace v marketingovém mixu
 • Využití znalostí o marketingovém prostředí
 • Provádění marketingových analýz
 • Orientace v marketingových strategiích
 • Příprava podkladů pro marketingový výzkum
 • Zpracování a prezentace marketingového dotazníku

Rozsah a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, minimálně 5 hodin, obvykle 12:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru
 • Zkouška vždy probíhá na našich pražských učebnách. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-specialista-marketingu

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/kvalifikace-specialista-marketingu.pdf

Kvalifikace - Specialista marketingu

Vybraný termín:

20.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.