Kvalifikace - Programátor CNC obráběcích strojů

Kurzem Vás provede Ing. Adolf Valášek, Bc. Milan Kopáček a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Marek Laurenčík, Petr Cvrkal, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky v oblasti strojírenství, hlavně pro pracovníky ve funkci seřizovače nebo programátora CNC obráběcích strojů a center.

Účastníci zkoušky musí mít základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích. Dále musí znát práci s touto technologií – umět programovat a obsluhovat číslicově řízené stroje. Musí umět sestavovat řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, navrhovat a sestavovat technologické postupy a výrobní programy. Musí dokázat vyrobit středně složitou kovovou součást, a to s následujícími postupy: připravit kompletní řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 23-162-M.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:  

 • Dodržování bezpečnosti práce u CNC strojů
 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci CNC strojů
 • Volba postupu práce a technologických podmínek pro výrobu dílů na CNC stroji
 • Programování CNC strojů
 • Měření a kontrola vyrobených dílů
 • Obsluha a seřizování CNC stroje
 • Kurz standardně probíhá na systému HEIDENHAIN, v případě celé skupiny je možné kurz provést i na systému SINUMERIC (Siemens).

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 23-162-M.

Rozsah a organizace zkoušky:   

 • Celková délka zkoušky je jeden den, 8 hodin, obvykle 8:00 – 16:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru.
 • Zkouška probíhá na našich pražských učebnách nebo v našich prostorách pro výuku CNC u Zbirohu. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Adolf Valášek, Bc. Milan Kopáček a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Marek Laurenčík, Petr Cvrkal, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-programator-cnc

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/kvalifikace-programator-cnc.pdf

Kvalifikace - Programátor CNC obráběcích strojů

Vybraný termín:

28.6.2024  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Tento termín
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.