Kurzy sebeobrany a strategie chování v krizových situacích pro děti (7 – 10 let) - Soukromá základní Škola Hrou, s. r. o.Praha 6 – Břevnov

studium

Základní info

Kids-WingTsun učí děti zábavnou formou účinnou a efektivní sebeobranu. Podobně jako např. u dopravní výchovy, připravuje Kids-WingTsun děti, jak se chovat a zvládnout konflikty a nebezpečné situace každodenního života.

Děti se u nás seznamují se základními principy fyzické i psychické sebeobrany pomocí moderních výukových programů (BlitzDefence, ReakTsun). Výuka jim poskytuje pohybové vyžití v jejich volném čase, vytváří a upevňuje kamarádské vztahy, učí disciplíně a sebeovládání. Zároveň slouží jako prevence násilí a šikany mezi dětmi a mladistvými.
Formou her a soutěží si děti osvojují základní  principy mezilidské komunikace a případné sebeobrany. WingTsun zaujme svým nekonvenčním a inteligentním přístupem, výuka přitom klade důraz na přirozený vývoj člověka a kultivuje jeho obranné reflexy.
Kvalita výuky je garantována největší světovou organizací pro bojová umění EWTO – (European WingTsun Organisation), v Praze pod záštitou Občanského sdružení Prevence šikany a násilí se sídlem v Praze 6.

Tréninky dětí probíhají vždy od konce září do konce května následujícího roku. V každém pololetí probíhá 16 tématických  výukových lekcí, kterých se může dítě účastnit 1x, ale i vícekrát týdně, dle nabídky našich škol. Délka každé výukové lekce je 1 hod (60 min). Nábor nových zájemců probíhá pravidelně vždy v září a v lednu. V případě volné kapacity je možné se přihlásit  do výuky i dodatečně během školního roku.

Programová náplň výuky:

1. Úvodní motivační videoukázky
2. Besedy a přednášky – šikana a násilí, základy první pomoci
3. Prevence a taktika řešení konfliktů a krizových situací – útěk, útok, přivolání pomoci.
4. BlitzDefence – základy práce s hranicemi a osobním prostorem (vytyčení, střežení a bránění hranic). Nácvik komunikačních dovedností a nekompromisních řešení v případě ohrožení a napadení
5. Nácvik základních úderů, kopů, pák a znehybnění
6. Pády vpřed a vzad
7. Porazy a přechody na zem
8. Základy boje na zemi
9. Obrana proti chytání a škrcení
10. ReakTsun – využití přirozených reakcí člověka v sebeobraně
11. Nácvik úderů a kopů do lap
12. Bojové drily (Combat Drills).
13. Taktika obrany při ohrožení ozbrojeným útočníkem nebo více agresory.
14. Taktické, bojové  a úpolové hry
15. Kondiční a zdravotní cvičení. (WT Chi Kung)

Jako doplněk pravidelné odpolední výuky organizujeme tématické tříhodinové páteční semináře. Aktuální nabídka je vždy s předstihem zveřejněna na našich webových stránkách.

Zkoušky

Koncem každého pololetí mají děti možnost účasti na pátečních zkouškových seminářích. Účast na zkouškách je možná pouze na doporučení trenéra, není povinná, avšak umožňuje dítěti studium dalších vyšších programů. Výuka dětí je rozdělena do čtyř základních stupňů. Po úspěšném absolvování zkoušek z daného programu obdrží dítě mezinárodně platný certifikát. Cílem zkouškového semináře je ucelení znalostí daného programu, prožití slavnostní atmosféry a prostřednictvím ukázek v podání trenérů motivace do dalších společných tréninků.

Konzultace

Dětem i jejich rodičům nabízíme možnost individuální odborné konzultace při problémech se šikanou a násilím, nedostatečným sebevědomím, zařazením do kolektivu atd.

Kurzy sebeobrany a strategie chování v krizových situacích pro děti (7 – 10 let) - Soukromá základní Škola Hrou, s. r. o.Praha 6 – Břevnov

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
1 190 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.