Kurzy a licence - Licence A

kurz

Základní info

Kurzy a licence - Licence A


Chcete víc? Nabízíme vám možnost získání licence samostatného parašutisty, kdy po ukončení základního kurzu Basic training, splnění předepsané osnovy a požadovaného počtu seskoků z výšky 1000 až 4000 metrů se stanete držiteli licence A. V průběhu seskoků se naučíte dokonale ovládat padák, bezpečně přistávat do určeného prostoru, osvojíte si základy balení používaného padáku a především, naučíte se ovládat volný pád ve všech jeho základních podobách, včetně skupinových seskoků. Celý výcvik je prováděn na moderních padácích typu křídlo, konstruovaných a vyrobených pro potřebu výcviku a začínajících parašutistů. V záloze je vždy bezpečnostní přístroj, který v případě nutnosti otevře padák ve stanovené výšce. Po vydání vaší první licence, kdy už zaručeně nebudete nováčky v oboru vám samozřejmě nabídneme způsob jak rozšířit dosud nabyté dovednosti. V případě zájmu lze natočit kompletní průřez výcvikem včetně seskoků na digitální kameru a po ozvučení a sestříhání předat na kazetě nebo CD.
Cena za video : 2000,-Požadavky pro udělení licence A dle předpisu V PARA 1
Parašutista s úspěšně dokončeným praktickým i teoretickým výcvikem, který smí provádět seskoky pod dohledem instruktora.

Požadavky pro udělení:
- dovršený věk 15 let
- minimálně provedených 25 seskoků volným pádem
- součet volných pádů v trvání minimálně 5 min
- 5 seskoků ve formaci (minimálně dvoučlenných)
- 10 seskoků s přesností přistání do 50 m od vytýčeného cíle
- přezkušovací seskok - individuální seskok volným pádem s výdrží 30 sec v režimu stanoveném výcvikovou osnovou
- přezkoušení ze znalostí:
a/ znalost zákona o civilním letectví a ostatních souvisejících předpisů včetně směrnic, v rozsahu potřebném pro oblast sportovního parašutismu
b/ teorie seskoku
c/ materiálové části padáků a přístrojů
- přezkoušení z balení hlavního padáku na kterém provádí seskoky

Požadavky pro udržení kategorie:
- 10 seskokú od posledního prodloužení platnosti průkazu parašutisty
- při přestávce v seskocích větší než 6 měsíců rozhodne o pokračovací osnově jeho
instruktor

Kategorie opravňuje:
- k seskokům volným pádem do 60 sec v rámci výcvikové osnovy, pod přímým dohledem instruktora
- k vysazování sebe samého pod dohledem instruktora,nebo výsadkového průvodce
- k samostatnému balení svého trvale používaného hlavního padáku, z kterého absolvoval typové školení (článek 4.3.1.). Podmínkou je dosažení věku 18 let
- k výkonu funkce dozorčího doskokové plochy. Podmínkou je dosažení věku 18 let.

Poznámka:


Parašutista kategorie A a B (až do splnění kategorie C) musí provádět seskoky pod přímým dohledem instruktora. Parašutista musí mít vepsány jména svých trvale přidělených instruktorů (maximálně dva) v záznamníku seskoků. Ve zcela vyjímečných případech může trvale přidělené instruktory dočasně zastoupit jiný instruktor, avšak jen po vzájemné domluvě s trvale přidělenými instruktory a po převzetí informací o dosažené úrovni výcviku přebíraného parašutisty. Dočasně zastupující instruktor musí vykonávat vůči převzatému cvičenci veškeré povinnosti stanovené touto směrnicí.
O převzetí cvičence se provede zápis do knihy seskoků v části jiné záznamy. Zde se uvede jméno cvičence, jméno zastupujícího instruktora a jméno stálého instruktora se kterým bylo převzetí cvičence domluveno.

Kurzy a licence - Licence A

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
info na info@actionpro.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.