Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kurz radiační ochrany - „opakovací“

Základní info

Popis kurzu

Kurz je určen pouze pro klienty, kteří jsou držiteli ZOZ pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření v medicíně nebo průmyslu.

Obsah kurzu

Tento kurz statut další odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany (dle zákona č. 263/2016 Sb., § 33, odst. 8, písm. a) a Vyhlášky SÚJB č. 409/2016 Sb., § 18, odst. 3 a 4) a opakování kurzu je zákonem stanoveno na 5 let: 

  • Při používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření. 
  • Při používaní zdrojů ionizujícího záření na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu.
  • Při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

Kurz má dvě části a dle struktury může být druhá část kurzu rozdělena na dvě sekce tzv. průmysl, medicína.

1. část - Základní pojmy z oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany - 3 přednášky

2. část - Nové poznatky z oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany - 5 přednášek 

Velký důraz bude kladen na aplikaci poznatků do praktické činnosti radiačních pracovníků na daných pracovištích a na případné jejich nové povinnosti, které z toho vyplývají. 

Kurz je vhodný pro pracovníky na pracovištích s ionizujícím zářením, lékařskými zařízeními, výzkumnými a průmyslovými odvětvími. Diskuse a odborná rozprava zakončují tuto odbornou přípravu, poskytující ucelený pohled na radiační ochranu v různých profesionálních kontextech. 

Dostatečný prostor bude věnován diskusi a na závěr bude kurz ukončen odbornou rozpravou.

Absolventi na konci kurzu obdrží e-mailem osvědčení.

Kurz radiační ochrany - „opakovací“

Vybraný termín:

10.4.2024  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.