Hrajeme si s kompozicí s Ondřejem Neffem

kurz

Základní info

Celodenní kurz volně navazuje na oblíbený kurz Začínáme…. Má dvě části. Začíná se rovnou v terénu, v kouzelném prostředí Vojanových sadů na Malé Straně a na nábřeží pod Karlovým mostem. Zde se v praxi názorně pobírají hlavní zásady fotografické kompozice, zejména:

* členění plochy
* znázornění prostoru v dvojrozměrném obrazu
* silné a slabé oblasti v obraze
* role úhlopříčky, rozdíl levé a pravé úhlopříčky
* pozadí a popředí
* výrazné a slabé linie
* poměry ploch
* role struktur v obraze

Nejde o teoretický výklad - je to praktické vyzkoušení s důrazem na záběrovou techniku, zejména s ohledem na práci s úhlem záběru s různými ohnisky, případně výměnnými objektivy. Zásady perspektivy se probírají v souvislosti s různými způsoby použití krátkého ohniska/širokého úhlu záběru a dlouhého ohniska/úzkého úhlu záběru i s ohledem na hloubku ostrosti při různém nastavení clony. Kurz je určen pro každého, kdo má první kroky jakkoli za sebou. Nebudou tedy vysvětlovány základní pojmy a předpokládá se, že práce s nastavením citlivosti, vyvážení bílé a expoziční kompenzace je účastníkům jasná. Přirozeně, že se pomocné ruky dočká každý, kdo bude i v této věci tápat.

Hlavní pozornost je věnována záběru, zvláště v souvislosti s nastavením objektivu s ohledem na zamýšlenou kompozici. Každý fotoaparát dokáže svým objektivem „přibližovat“. Této vlastnosti se třeba využívat tvůrčím způsobem. Seminář je určen:
Pro všechny, kteří si chtějí prověřit své čerstvě nabyté informace o digitální fotografii v praxi. Seminář není určen pro pokročilejší uživatele, ale naopak pro ty, kteří s digitálním fotoaparátem mají minimální zkušenosti.

Hrajeme si s kompozicí s Ondřejem Neffem

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.