Emergency First Response

kurz

Základní info

Emergency First Response je inovovaný kurz první pomoci skládající se ze dvou částí:

* Kurz Emergency First Response - PRVOTNÍ PÉČE (kardiopulmonární resuscitace) připravuje účastníky kurzu na jednání v situacích, kdy je ohrožen lidský život.
* Kurz Emergency First Response - DRUHOTNÁ PÉČE staví na lekcích z kurzu prvotní péče a naučí Vás pomáhat v situacích kdy není bezprostředně ohrožen lidský život a záchranná služba má zpoždění nebo je nedostupná.
Proč kurz EMERGENCY FIRST RESPONSE ?

* Nehody a onemocnění se stávají každý den. Někteří lidé potřebují pouze malé ošetření, jiní potřebují by bez pomoci byli vystaveni ohrožení života nebo trvalému poškození zdraví. Zvládnutím dovedností v tomto programu získáte znalosti a dovednosti k poskytnutí péče těm, kteří ji potřebují.
* Tento kurz následuje doporučení a protokoly Pracovní skupiny základní podpory života (BLS) Mezinárodního styčného výboru pro resuscitaci (ILCOR). ILCOR je mezinárodní sdružení reprezentující většinu významných světových resuscitačních organizací.Co se budete učit?

* Prvotní péče - zhodnocení prostředí, použití ochranných prostředků, primární zhodnocení, záchranné dýchání, CPR jedním záchranářem, zvládnutí vážného krvácení, zvládnutí šoku, poranéní páteře, volitelně - použití AED (Autamtický extérní defibrilátor), volitelně - použití nouzového kyslíku, volitelně - pomoc dusící se osobě
* Druhotná péče - určení poranění, určení onemocnění, obvazování, použití dlah

Emergency First Response

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2 900 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.