Divemaster

kurz

Základní info

Připravuje kandidáta na první profesionální stupeň v NAUI systému. Kvalifikace DIVEMASTER Vás opravňuje k organizování a provádění skupin nebo jednotlivých potápěčů.

Vstupní požadavky:
  • 18 let
  • dostatečné potápěčské zkušenosti (které jsou prověřeny při zahájení kurzu)
  • kopie předchozích kvalifikací
Náplň kurzu:
  • 20 hodin teorie z oblasti fyziky, fyziologie, řešení problému, prostředí a výstroje
  • asistence při výcviku v bazénu
  • v roli asistenta instruktora provádění základních cviků, řešení problémů,
  • záchranářské dovednosti a praxe na otevřené vodě
  • plánování a zajištění ponorů pro skupiny potápěčů

Výstroj:

Předpokládá se, že účastník kurzu má svoji vlastní výstroj, v opačném případě je možné výstroj za poplatek zapůjčit.

Osvědčení:

Po úspěšném zakončení kurzu a zaplacení ročního poplatku je vystavená kvalifikace NAUI Divemaster s mezinárodní platností. Tato kvalifikace je nezbytná pro případné získání instruktora systému NAUI.

Cena kurzu: 12 500 Kč + mezinárodní certifikace

Máte-li zájem volejte na 244 912 066 nebo nám napište
Kurzy probíhají v Praze a na Orlíku Trhovky

Divemaster

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
12 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.