Španělština MIRADA - Začátečníci

e-kurz

Základní info

Španělština MIRADA - Kompletní kurz

Kurz Španělština MIRADA - Začátečníci je založen na nejnovějších učebnicích španělštiny Mirada a Bien Mirado nakladatelství Hueber Verlag, které byly upraveny pro výuku pomocí počítače a rozšířeny o další cvičení.

 

Obsah

Konverzační témata

 • Pozdravy, schůzka
 • Čísla
 • Jídlo a pití
 • Nakupování, oblečení
 • Zaměstnání, povolání
 • Každodenní činnosti, dny v týdnu
 • Volný čas, dovolená
 • Počasí
 • Dopravní prostředky
 • Dům, byt, nábytek
 • Rodina, oslava
 • Zdraví a nemoci
 • Cestování
 • a mnoho dalších

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • členy
  • rody
  • množné číslo
 • Přídavná jména:
  • stupňování
 • Zájmena:
  • osobní
  • přivlastňovací
  • ukazovací
  • tázací
 • Číslovky:
  • základní
  • řadové
 • Slovesa:
  • slovesa "hay", "ser", "estar"
  • základní nepravidelná slovesa
  • přítomný čas prostý
  • přítomný čas průběhový
  • minulý čas prostý (Indefinido)
  • minulý čas průběhový (Imperfecto)
  • předpřítomný čas
  • budoucí čas
  • podmiňovací způsob
 • Větná stavba:
  • zápor
  • otázky

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Španělština MIRADA - Začátečníci

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.