ŠPANĚLŠTINA

kurz

Základní info

Velikost tříd

Malé skupiny 6-10 studentů. V brzkých ranních kurzech, v kurzech víkendových a v kurzech řečtiny studuje 4-6 studentů.
Kdy se učíme

Ráno: 7.20 - 8.50 (lze začínat po dohodě již v 7.00 a končit v 8.30)
Dopoledne: 9.00 - 10.30, 9.00 - 11.25, 10.40 - 12.10
Odpoledne: 17.00 - 18.30
Večer: 18.40 - 20.10, 18.00 - 20.25
Vyučované úrovně

Začátečníci, pokročilí začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí.
Vyučovací metoda

Konverzační - studenti se učí od první hodiny jazyk používat aktivně. Motto: "Neučíme se pro to, abychom znali jednotlivá slovíčka a gramatické přehledy zpaměti. Učíme se hlavně v daném cizím jazyce komunikovat ať už s cizincem nebo s rodilým mluvčím. Vždyť ani 5-leté dítě nezná gramatické tabulky a přesto se se svým okolím domluví většinou velmi dobře."
Učebnice

Používáme osvědčené učebnice domácí i zahraniční produkce. Motto: "Naučíme Vás brzy mluvit a číst a nebát se při rozhovoru v cizím jazyce dělat chyby. Kdo nedělá chyby, nic nového se nenaučí. Až teprve chybami se člověk učí a převádí tak vědění a znalost v umění." Ing. Milan Krček, MBA, ředitel školy.

ŠPANĚLŠTINA

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5 999 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.