Zdravotník zotavovacích akcí

kurz

Základní info

Určeno pro: širokou veřejnost - zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí
(školy v přírodě, různé typy táborů, lyžařské a turistické zájezdy apod.)

Rozsah školení: 40 hodin (23 hod. teorie + 17 hod. praxe)

Norma schválena: v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb.
Akreditace MŠMT ČR


Tato norma je školena v souladu s příslušnou vyhláškou o pobytových akcích a její obsah je jí také přizpůsoben. Absolventi jsou seznámeni nejen s úkony život zachraňujícími, úrazy pohybového aparátu, interními stavy, ale také se všemi předpisy nutnými pro praxi zdravotníka. Součástí kurzu je praktický nácvik všech úkonů včetně záchrany tonoucího. Absolvent získá osvědčení s platností na dobu čtyř let.
Otevření kurzu předchází info-schůzka, kde si účastníci kurzu domluví s lektorem konkétní rozvrh výuky.

Zdravotník zotavovacích akcí

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.