Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Základní info

Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Číslo akreditace: A2019/0889-SP/PC/PP/VP Popis kurzu: Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s problematikou rodiny a jejím vlivem na průběh sociální služby. Rodina uživatele sociální služby ovlivňuje, motivuje, ale také s ním i manipuluje. Proto je důležité, aby pracovník poskytující sociální službu znal problematiku spolupráce s rodinou, uměl reagovat na vzniklé situace, uměl s rodinou správně spolupracovat a také správně komunikovat. V kurzu budou používány příklady z praxe. Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům sociálních služeb i neformálním pečovatelům. Co mi kurz přinese:
 • Rozvinete si své znalosti z problematiky spolupráce s rodinou.
 • Seznámíte se s vlivem rodiny na uživatele sociální služby a na celkový průběh sociální služby.
 • Získáte informace o závislosti uživatele na rodině.
 • Dozvíte se, jak rodina manipuluje s uživatelem i pracovníkem poskytujícím sociální službu.
 • Naučíte se, jak se v takovém případě správně zachovat.
 • Osvojíte si základní komunikační techniky.
 • V praktickém cvičení si ověříte získané znalosti.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Rodina a její vliv
 • Manipulace rodinnými příslušníky
 • Komunikace s rodinou
 • Spolupráce s rodinou, interaktivní cvičení
 • Závěr

Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Vybraný termín:

10.8.2020  Litoměřice

Cena
963 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.