Základní kurz španělštiny pro dospělé a mládež - 1. ročník (Š61E)

kurz

Základní info

První ročník šestiletého základního kurzu určeného dospělým a studentům vyšších tříd gymnázií. Kurz je zaměřen na osvojení základní gramatiky (člen určitý, číslovky, rody, časování pravidelných sloves, nepravidelná slovesa, předložkové vazby, ukazovací a přivlastňovací zájmena, vyjadřování hodin, kladný rozkazovací způsob, zvratná slovesa v přítomném čase i v rozkazovacím způsobu) a slovní zásoby (pozdravy, oslovení, představování, zdvořilostní fráze, osobní údaje, popis osoby, rodina, bydlení, profese a vzdělání, nákupy, barvy, popis místa, lokalizace). Učebnice Nuevo VEN 1.

Základní kurz španělštiny pro dospělé a mládež - 1. ročník (Š61E)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 900 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.